Zonguldak Mutlu Sonlu Masöz Bayanlar

Zonguldak Mutlu Sonlu Masöz

Herhangi bir uzvunu kaybetmemiş olan, yalnız bir ö lü olan babası şö mine rafının ü zerinden ona  gü lü msü yor  .  U¨ niformanın  sert  batlarıyla  çevrelenmiş  genç  bir  yü z.  Annesinin  barışçı ü lkü lerini bozmuş olsa bile, gene de bir kahraman. Babasının iyi mi ö ldü ğü nü tam olarak ö ğrenmesi fazlaca uzun zaman almıştı. Anası, “O Zonguldak Mutlu Sonlu Masöz bir kahramandı” diyor, başka bir şey demiyordu. Bu sö zler Nate’in, babasıyla ilgili tü rlü hayaller kurmasına yol açmıştı: Kumsalda kurtarma operasyonları sü rü yor, babası tek eliyle dü şmanın makineli tü fek yuvalarını silip sü pü rü yor… Veya karartılmış bir kentin ü zerinde kara bir yarasa şeklinde, paraşü tü ardında dalgalanaraktan süzülüyor…

En sonucunda, on altıncı yaş gü nü nde Nate gene babasının iyi mi ö ldü ğü nü sormuş ve anası bu kez –belki de Nate’in artık yaşamın acı gerçeklerini gö ğü slemeye hazır olduğuna inandığı için–  ona   gerçeği   sö ylemişti.  Babası   I˙ngiltere’de   sarılıktan  ö lmü ştü ,  gerçek  savaş   nedir bilmemişti bile. Nate, nefretle, “Onun bir kahraman bulunduğunu söylemiştin bana” demişti. Annesinin gözleri irileşmiş, büsbütün mavileşmişti. “ama, Nathanael. Öyleydi.”

Zonguldak Mutlu Sonlu Masöz

Nate, “Keşke bunu daha ö nce ö ğrenmiş olsaydım” diye dü şü nü yor. “Hiç değilse babamın bu denli gö lgesinde kalmazdım.” Herhangi bir ö lü yle rekabet etmenin zor olduğu biliyor, hele ö lü bir kahramanla rekabet büsbütün zor. Anası, “yiyecek hazır, Nate” diye sesleniyor. Elinde patates pü resiyle içeri giriyor; kızlar ellerinde çatallarla, bıçaklarla onu izliyorlar. Hepsi birden oturma odasının ucundaki–kü çü k oval masanın çevresinde toplanıyorlar.

Nate yapabileceği bir şey olup olmadığını sorardı eskiden. Ne var ki, evlendi evleneli anası ondan yardım istemiyor, hatta yemek hazırlıkları süresince onu odasına sürgün ediyor. Nate’in bulaşık yıkamasına bile izin vermiyor artık. Tabaklar yine aynı bej tabaklar, ü zerlerinde portakal rengi Latin çiçekleri var. Nate bunları eskiden isteksizce yıkar ve bu iş sonsuza dek sü recek sanırdı. Bu tabaklar Elizabeth’in moralini de bozuyor.