Zonguldak Bayan Masöz-Masöz Esra

Zonguldak Bayan Masöz-Masöz Esra

Zonguldak Bayan Masöz-Masöz Esra Askerlerin ahlaki yapısını geliştirmeye yönelik çabalar, özellikle gönüllü askerler evlilikten men edildiği için bir fazlaca etkisiz oldu. Askerlerin zorunlu olarak zührevi hastalık tetkikinden geçirilmesine yönelik uygulamalar da görevlilerin askerlerden hastalık kapma endişesi yüzünden 1859’da terk edildi. Geriye kalan mantıklı alternatif, askerlere ve denizcilere hizmet veren fahişelere odaklanmaktı ki Bulaşıcı Hastalıklar Yasası da bunun için çıkarılmıştı.

Bu yasa uyarmanca askeri birliklerin bulunduğu on bir bölgede, hastalık taşıdığındah şüphelenilen herhangi bir hanım tetkik ve muayeneden geçirilebiliyordu. Şayet hanım bunu reddederse barış hakiminin karşısına çıkarılıyor, sonrasında da üç aylığına hastaneye tıkılıyordu. 1869’da bu sistemi beş bölge daha uygulamaya başladı, “gözaltı” süresi uzatıldı ve daha çok kadını sisteme bağlamak için polisin yetkileri artırıldı. Aslında yasa muğlak olduğundan polise yasayı uygulamak için saldırgan önlemler alma izni verildi. Yasadaki anahtar kelime olan “fahişelik” hiçbir yerde tanımlanmıyordu. İstismarlar arttıkça, herhangi bir hanımın fahişe diye işlem görebileceği belli oldu.

Zonguldak Bayan Masöz-Masöz Esra

Zonguldak Bayan Masöz-Masöz Esra Kıta Avrupası’nda olduğu şeklinde, polis gerek sokak fahişelerine gerekse masumlara şantaj yapmış olup gözdağı vermeye başlamıştı. Dahası, bir defa bir hanım listeye alındı mı sadece bir barış hakiminin emri onu listeden çıkarabiliyordu. Eğitimsiz ve fakir insanoğluın bunu başarması hemen hemen imkansızdı. Çok kısa bir sürede Britanya asayiş gücünü alt sınıftan hanımlara karşı güçlü bir silah olarak pekiştirdi. Kayıtlı fahişelerle yatmış askerler ve denizciler, “temiz” sıhhat sicili olan kadınlarla yattıkları için rahat edebilirlerdi, ama bu durum kısa sürdü; pek çok masum kadın özgürlüklerini ve onurlarını çalan bir sistemin kapanında buldu kendini.

1870’te Daily News gazetesi aralarında Josephine Butler ve Florence Nightingale’in de bulunmuş olduğu 140 hanımın imzasını taşıyan bir mektup yayımladı. Biroldukça cepheden yasalara saldıran mektuba göre Bulaşıcı Hastalıklar Yasası hanımlara meydana getirilen kötü muameleye göz yumarken erkeklere yarar sağlıyordu. Devlet kendi eliyle bir ahlaksızlığa sebep olmuş; polise, doktorlara ve sulh hakimlerine aşırı yetkiler tanıyarak temel haklar için tehdit oluşturmuştu. Bu mektup, ancak on beş yıl sonrasında yatışacak hararetli bir kavgayı başlattı.