Zonguldak Mutlu Son Masaj Salonu

Zonguldak Mutlu Son Masaj

Hint Etkisi
Zonguldak Mutlu Son Yaşam enerjisi ve yaşam unsurlarının Vedik ilkelerine benzer ilkeler içeren Tay masajının gelişiminde Hint kültürünün önemli bir rol oynadığı açıktır. Geleneksel Tay Tıp metinleri sıklıkla doshalar ve Dört Element (Toprak, Su, Ateş ve Hava) gibi ilkelere atıfta bulunmaktadır. Lom tarafından canlandırılan ve harekete geçirilen beden fikri(bu genelde “enerji” olarak çevrilir, ancak kelimenin tam manasıyla “hava” manasına gelir) alışılmış Hint fizyolojisi modelinden alınmıştır.
Taylandlılar günümüz Tayland’ına yerleşmeye başladığında Hindistan’ın entelektüel ve ruhani geleneklerine maruz kalıyorlardı. Bu etki sayesinde Thais, Tay masajının temeli olan enerji hatlarının manevi isimlerini tanımlamak için Sanskritçe kullandı. Bu enerji hattı konsepti ” Sen Sib ” dir, ancak Hint masajının Sen Sib ya da benzeri enerji hatları içermediğine özen gösterilmelidir..
Resim

Zonguldak Masör Bayan

Wat Pho’da “Sen Sib” enerji hatlarını gösteren tabletler
Thai masajındaki pozisyonların çoğu yoga benzeri olarak tanımı yapılmıştır ve yoganın Thai masajı üstünde derin bir etkisi olduğu gözlemlenebilir. Yoga (ya da Hatha Yoga), MS 2. Binyılın ilk yarısında, evvela ruhsal bir uygulama olarak kuruldu. Tayland’da, Hint Yoga tekniklerinde benzer pek çok benzerine sahip olan luesii dat ton (“ rishilerin kendiliğinden germe egzersizleri”) olarak isimlendirilen benzer bir sistem mevcuttur . Tay enerji hatlarının birçoğu yogadaki nadi kanallarıyla net paralelliklere sahip, hatta kimi zaman aynı isimleri paylaşıyor.
Resim
Wat Pho’daki luesii dat ton Zonguldak Mutlu Son pozlarını tasvir eden heykeller.  adresinden görüntü
Çin Etkisi
Tarihçileri artık Tai ırkının büyük olasılıkla Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki Guangxi Eyaletinden kaynaklandığına ve Tayland’daki Thais’nin ataları olduğuna inanma eğilimindedir. Tai dili konuşan insanların Guangxi’deki anavatanlarından göçü yaklaşık MS 800 dolayında gerçekleşti. Ve öncelikle bugünkü Tayland bölgesine MS 1000 dolayında geldi.

Masajın geliştirilmesinin ve kullanımının eski Taylandlıların Çin’de olduğu döneme dayandığını varsaymak mantıklı olacaktır. Hem Thai hem de Çin masajında ​​kullanılacak olan el pozisyonlarında ve Thai masajında ​​kullanılacak olan Sen Sib, birkaç Çin meridyen çizgisine karşılık gelir. Bununla beraber, bu kökenin izlenebilirliği, bu Zonguldak Mutlu Son  iki kültürün yüzyıllar boyunca ayrıntılı teması ve etkileşimi ile bulanıklaşabilir. Bugün pek çok Thai Masajı okulu, ayak refleksolojisinin değiştirilmiş formlarını, tuina karın masajını ve diğer Çin masaj uygulamalarını öğretmektedir .
Resim
Yerli Tay Etkisi